Recyklační poplatky

 

K námi nabízeným produktům fakturujeme příspěvek na recyklaci. Tyto příspěvky jsme povinni účtovat na základě novely Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. 

O co se konkrétně jedná?

Světelné zdroje  Trubicové zářivky, kompaktní zářivky, výbojky, LED světelné zdroje, ostatní světelné zdroje. Příspěvek na recyklaci ve výši 3 Kč za jeden kus světelného zdroje bez dalšího rozlišování typu či hmotnosti.
Velká elektrozařízení (alespoň jeden rozměr přesahuje 50 cm) – kromě solárních panelů Velká svítidla Příspěvek na recyklaci ve výši 9 Kč za jeden kus velkého elektrozařízení bez dalšího rozlišování typu či hmotnosti.
Malá elektrozařízení (žádný z rozměrů nepřesahuje 50 cm) Malá svítidla Příspěvek na recyklaci ve výši 5 Kč za jeden kus malého elektrozařízení bez dalšího rozlišování typu či hmotnosti.

 

Pár informací pro upřesnění

Při maloobchodních objednávkách je recyklační příspěvek součástí ceny.

ekologie

Kam přijdou staré žárovky?

Můžete využít sběrná recyklační místa, která jsou k dispozici na mnoha místech v České republice.

 

Recyklační příspěvek v roce 2021

Dle nové legislativy je od 1.1.2021 nutné, aby byl příspěvek na recyklaci viditelný. Znamená to, že kupující musí být informovaný o výši příspěvku a nesmí být součástí ceny ceny výrobku. V praxi to bude fungovat tak, že na faktuře nebo daňovém dokladu bude muset být výše recyklačního příspěvku uvedena samostatně.